help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juni 1896 - Beeldenaars-ijken van maten en gewichten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1896
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1896
Pagina:2099
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 31/08/2009
Opmerkingen De wet van 04/03/1848, die aan voorliggend besluit rechtsgrond biedt, werd opgeheven bij de wet van 16/06/1970. Alhoewel niet formeel opgeheven, is het voorliggend besluit onbestaanbaar met de nieuwe regeling, en dient dan ook te worden geacht te zijn opgeheven.