help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 augustus 1997 houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1998
Editie:2
Pagina:24341
Advies van de Raad van State 25097
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking