help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 mei 1937 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens - Artikel 20 - Toepassing - De officier der genie of der artillerie, welke uit de applicatieschool komt en die burgerlijk ingenieur-architect wenst te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1937
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/1937
Pagina:3659
Advies van de Raad van State --