help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 augustus 1948 houdende bekrachtiging van een besluit van de Regent getroffen in uitvoering van de wet van 30 juni 1931, gewijzigd bij deze van 30 juli 1934, betreffende de in-, uit- en doorvoer der koopwaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1948
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1948
Pagina:6957
Advies van de Raad van State --