help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 26 oktober 1949 tot vaststelling van het bedrag der bijdrage te betalen door de ondernemingen die ressorteren onder het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Belgische glasnijverheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1949
Pagina:10002
Advies van de Raad van State 576