help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 april 1950 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1948 betreffende de aanneming der geneesheren die belast zijn met de microscopische onderzoeken inzake de mijnwormziekte en der lazaretten die bestemd zijn voor de behandeling van werklieden aangetast door deze ziekte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1950
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/1950
Pagina:3554
Advies van de Raad van State 1031