help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 november 1987 houdende wijziging van artikel 76 van de gemeentewet (30 maart 1836)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/1987
Pagina:17726
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985