help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 januari 1984 houdende herziening van de statutaire toestand van de personeelsleden van de rijkswacht die tussen 1 januari 1951 en 29 februari 1968 diensten gepresteerd hebben bij de Verenigde Naties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/1984
Pagina:2869
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/01/1982