help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 833 van 17 april 1951

"Het besluit van de Regent d.d. 11 april 1950 (tot wijziging van het besluit van de Regent van 27 juli 1946, waarbij de bevoegdheid en het gebied van de verscheidene paritaire comité's opgericht ter uitvoering van de besluitwet van 9 juli 1945, worden bepaald) is vernietigd."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1951
Nummer: 833
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/06/1951
Pagina:4639
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 11/04/1950

Periode van geldigheid van 11/04/1950 tot ...