help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 juni 1987 tot wijziging van artikel 2 van de gemeentewet (30 maart 1836)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1987
Pagina:10862
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking