help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 januari 1951 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de Wereldorganisatie voor Weerkunde, van de Bijlagen, de Slotakte en het Protocol betreffende Spanje, ondertekend te Washington, op 11 oktober 1947


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1951
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/1951
Pagina:6432
Advies van de Raad van State 313