help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 1952 tot aanvulling van de koninklijke besluiten van 20 augustus, 12 september, 17 en 22 october 1934 waarbij de diepte van de bouwvrije strook die langs de rijkswegen in de provinciën Namen, Luxemburg, Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen, in de provinciën Luik en Antwerpen, in de provincie West-Vlaanderen en in de provincie Henegouwen dient in acht te worden genomen, op 8 meter wordt vastgesteld, en waarbij het gebruik wordt geregeld dat de particulieren mogen maken van het met de erfdienstbaarheid van bouwverbod bezwaard gedeelte van de aan die wegen liggende eigendommen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/11/1952
Pagina:7999
Advies van de Raad van State 3008