help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 maart 1987 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1986 betreffende de voorafgaande machtiging door de Minister van Landbouw aan de personen die overgaan tot de eerste verwerking van granen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/1987
Pagina:5448
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1987

Periode van geldigheid van 01/03/1987 tot 01/07/1988