help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 april 2002 tot wijziging van artikel 37 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool der zeelieden ter koopvaardij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2002
Pagina:15854
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2002

Periode van geldigheid van 01/04/2002 tot ...