help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juli 1952 tot toekenning van de vergoedingen voor verblijfkosten aan de stenotypisten-secretarissen, stenotypisten en typisten van het burgerlijk personeel van het Ministerie van Landsverdediging, in België aangeworven om vast verbonden te worden aan de Belgische zendingen bij de in het buitenland gevestigde intergeallieerde organismen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1952
Pagina:5263
Advies van de Raad van State 2886