help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 januari 1952 waarbij opdracht van bevoegdheid wordt verleend met het oog op het uitreiken, aan de leden van de Belgische strijdkrachten in bezet Duitsland en van het aan die strijdkrachten toegevoegd personeel, van machtigingen tot het dragen of houden van verweerwapens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1952
Pagina:691
Advies van de Raad van State U - D