help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 augustus 1955 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Hongaarse Volksrepubliek, anderzijds, betreffende de vergoeding der in Hongarije genationaliseerde Belgische en Luxemburgse belangen, van de Bijlage en van het Memorandum, ondertekend op 1 februari 1955, te Boedapest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/08/1955
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/1955
Pagina:6372
Advies van de Raad van State 4672