help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr 20 van 24 februari 1953 betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan woongebouwen, van de integrale vergoedingscoëfficiënten welke van toepassing zijn voor de periode van 1 januari 1953 tot en met 30 juni 1953


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1953
Nummer: 20
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1953
Pagina:2082
Advies van de Raad van State 3380
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1953 - 30/06/1953