help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1957 waarbij een bijzonder getuigschrift bij de in- en uitvoer van vaste minerale brandstoffen wordt voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1958
Pagina:87
Advies van de Raad van State 5977
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/01/1958 tot ...