help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsprotocol van 8 januari 2021 tussen de Federale Overheid en het Waalse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesaftrek ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2021
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/2021
Editie:1
Pagina:2482
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 4)

Temporeel toepassingsgebied: "Dit samenwerkingsprotocol is van toepassing op de schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018" (art. 4)

Periode van geldigheid van 19/01/2021 tot ...
Opmerkingen Aard van de akte: zelfs indien de aanhef van dit samenwerkingsprotocol het artikel 92bis, §1, van de BijzW 08/08/1980 vermeldt, hebben de ondertekende partijen dit niet gekwalificeerd als een "samenwerkingsakkoord" in de zin van deze bepaling.