help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1957 houdende concessie aan de Autonome Haven van Luik van het beheer van de op het grondgebied van de gemeente Seraing gelegen kaaimuur en Staatsgronden, voor de benedenwaartse uitbreiding van de haven Ivoz-Ramet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/1957
Pagina:5539
Advies van de Raad van State --