help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1957 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de leden van het personeel van de Regie van Telegraaf en Telefoon en van de Regie der Luchtwegen tot Rijksambtenaar in de zin van het statuut bij het Ministerie van Verkeerswezen kunnen benoemd worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1957
Pagina:2683
Advies van de Raad van State 5295