help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 1957 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1903 houdende instelling, in de faculteit der letteren en wijsbegeerte van de Universiteit te Luik, van de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat en doctor in de kunst en de oudheidkunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/1957
Pagina:3694
  • 23/06/1957 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 5581
Opmerkingen MB 23/05/1957 lire la date de l'arrêté "31 janvier 1957" et non "31 décembre 1957"