help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 augustus 1959 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1954 houdende vaststelling van de schalen voor de bijzondere graden van het Ministerie van Financiën en koninklijk besluit van 2 oktober 1958 houdende vaststelling van de schalen van het Ministerie van Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/08/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1959
Pagina:6021
Advies van de Raad van State --