help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 maart 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47bis van 18 december 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de uitzendarbeid in geval van buitengewone vermeerdering van werk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1991
Pagina:10495
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1991

TT

Periode van geldigheid van 01/02/1991 tot 31/01/1993