help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 januari 1989 tot bepaling, overeenkomstig artikel 15, § 3, van de de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, van een maximumbedrag voor de aftrek van de uitgaven voor oppas van kinderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1989
Pagina:1954
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989 ("met ingang van het aanslagjaar 1990")


Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot ...