help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 november 1965 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 1 augustus 1964 tot regeling van de toekenning van toelagen voor in België georganiseerde festivals van toneel-, muziek- of lyrische kunst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1966
Pagina:1928
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van 01/01/1965 tot ...