help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de halftijdse loopbaanonderbreking in de rijksbesturen]
Koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de tijdelijke invoering van de halftijdse loopbaanonderbreking in de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/1991
Pagina:5697
Advies van de Raad van State 20150 + 20447
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot ...
Opmerkingen Zie ERDG 28/08/1996 - BVCGGC 29/05/1997