help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1991 tot vaststelling van de modaliteiten van transacties van effecten, die zijn genoteerd op een Effectenbeurs en die buiten beurs worden uitgevoerd, inzonderheid wat betreft hun kennisgeving en het prijsverschil ten opzichte van de beurskoers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1991
Pagina:4330
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking