help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 februari 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1991
Pagina:6754
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/04/1991 tot 31/08/2013