help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juli 1965 tot vaststelling van het bedrag van de persoonlijke bijdragen van de begunstigden van de verzekering betreffende de gezondheidsverzorging voorzien bij artikel 3 van de organieke wet 12 april 1965 van de Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1965
Pagina:9687
Advies van de Raad van State 9335