help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1922, tot vaststelling van het programma der examens voor het toekennen van de wetenschappelijke graden van kandidaat en licenciaat in de Oosterse geschiedenis en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Luik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1964
Pagina:9648
Advies van de Raad van State U - D