help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 oktober 1969 tot vaststelling van nadere regels toepasselijk op de herziening als bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/1969
Pagina:10626
Advies van de Raad van State 10846
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse