help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juni 1969 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1961 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend personeel van de rijksinrichtingen voor zeevaartonderwijs alsmede van de eraan toegevoegde opleidingsschepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1969
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/1969
Pagina:10913
Advies van de Raad van State --