help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 2006 tot regeling van de nadere regels inzake informatie-uitwisseling zoals bepaald in de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2006
Editie:1
Pagina:12353
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 38872
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/03/2006 tot ...