help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 1969 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende de denaturering of vermenging in het dierenvoeder van zachte tarwe van oorsprong uit de Europese Economische Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1969
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1969
Pagina:798
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van 01/01/1969 tot 01/06/2006