help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 november 1970 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, met het oog op de tijdelijke instandhouding van de personeelsformaties van het Hof van Cassatie, van de hoven van beroep van van de rechtbanken van eerste aanleg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/1970
Pagina:11453
Advies van de Raad van State U - D