help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 1970 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de Nationale investeringsmaatschappij en vaststelling bij toepassing van de nieuwe eerste alinea van artikel 13 van de statuten van de begindatum van het mandaat van de directeur-generaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1970
Pagina:1147
Advies van de Raad van State --