help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juli 1978 tot aanvulling van artikel 327 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1978
Pagina:8541
Advies van de Raad van State 12956
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/08/1978 tot 02/08/2000