help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juli 2006 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 houdende oprichting en samenstelling van de Commissie vrijstellingen Leegstand woningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/2006
Pagina:42006
Advies van de Raad van State 40553
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2006

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot ...
Opmerkingen Vermelding