help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 1972 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling van de secretarissen, adjunct-secretarissen en ontvangers van de agglomeraties en de federaties van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1973
Pagina:536
Advies van de Raad van State 11766
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking