help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1994 houdende erkenning van een vereffeningsstelsel met het oog op de inwerkingstelling van hfst. I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/1994
Pagina:16611
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/06/1994