help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 juli 1985 tot vastlegging, voor de adjunct-verificateurs, de verificateurs en de eerste verificateurs bij het Bestuur materiële en financiële organisatie van het Ministerie van Onderwijs (N), van de regels voor het toewijzen van verificatiegebieden en voor het bepalen van de administratieve standplaats met het oog op de juiste toepassing van het koninklijk besluit van 24 december 1964


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/11/1985
Pagina:17336
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1984