help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1963 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van handelaar in inlandse granen in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de kleine nijverheidsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/1972
Pagina:6768
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2006