help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 april 1994 waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk op het personeel van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/04/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/1994
Pagina:12374
Advies van de Raad van State -
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot ...