help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 mei 1973 tot wijziging van de wet van 2 juli 1971 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 december 1970 houdende de Huisvestingscode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1973
Pagina:14763
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking