help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Algemene Planningsdienst bij het departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/1994
Pagina:9877
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 22045
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking