help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 december 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 1974 houdende bepaling van de diploma's en getuigschriften die in aanmerking komen voor de toelating tot de graad van bemiddelaar bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1979
Pagina:1080
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979