help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juni 1978 tot vaststelling bij de Regie der Posterijen van de tijdelijke personeelsformatie voor de Algemene Directie van de Functionele Aangelegenheden (financiële activiteiten) voor de periode van 1 januari 1978 tot 31 december 1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1978
Pagina:8650
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1978 - 31/12/1978