help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 februari 1994 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie, bedoeld bij hoofdstuk VIII van boek III van de gewone de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1994
Pagina:5171
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.